โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
204 หมู่ 8  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037243014
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิศากร คำประโคน
ครู คศ.3

นางสาวพันทิพย์ภา ทาอั้ว

โชติกา เครือเนียม