โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
204 หมู่ 8  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037243014
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 /2564
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร ฯ เลือนกำหนดการ การมอบตัว ปรับพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง และเปิดเรียน
ทางโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนนคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
- เลื่อนวันมอบตัวจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เรียนปรับพื้นฐานจากวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564
- วันประชุมผู้ปกครอง Classroom meeting จากวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564
- วันเปิดเรียนจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สอบถามเพิ่มได้ที่ ครูโชติกา เครือเนียม โทร 080-0022375 , 098-9509405

ประกาศ เลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤาภาคม เป็น 1 มิถุนายน 2564
ขยายการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 จากวันนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูอัตราจ้างเอกเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง เอกเกษตร
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากร จัด วันชาติ วันพ่อห่งชาติ
รับสมัครครูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการพระราชดำริ วิชาเอกเกษตร
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19)
วันที่ 23 กันยายน 2563 ผอ.อภิรัฐร์ รอดเกิด นำตัวแทนครู และสภานักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..
ในวันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2563
อ.วัฒนานคร สาธารณสุขจังหวัด ทหารบกสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสา
14 ก.ย.2563 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ และ ผศ.ชัยชนะ มาให้บริการความรู้ด้านการวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ..
วีนที่ 14 ก.ย.2563 ผอ.อภิรัฐร์ รอดเกิด เข้าร่วมกกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางก
วันที่ 9 ก.ย2563 บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร ฯ
วันที่ 6 ก.ย.2563 สพม.7 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 26-28 ส.ค.2563 นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรม
วันที่27-28 ส.ค.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่ายมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
ครูธาดา ใจปินตา เข้าร่วมกิจกรรมขยายผล โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ครูเสกสิทธิ์ ชินไธสง นำนักเรียนไปรายงานตัวเพื่อเข้าพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระะแก้ว
วันที่ 17ส.ค.2563 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้สุขอนามัยที่ดี (ธนาคารขยะรีไซเคิล)
วันที่ 11ส.ค.2563 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ผอ.อภิรัฐร์ รอดเกิด พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
ครูธาดา ใจปินตา และครูพรวิภา หงษ์ปกรณ์ ร่วมถวายพานพุ่มในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 24 ก.ค.2563 ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning Teacher)
นักกีฬาในโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
วันที่ 24 ก.ค.2563 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯและนักเรียนจำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทย์ฯ