ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตารางเรียน2/2565
นายอภิรัฐร์ รอดเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร (MOU) ในวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารหอประชุมชั้น 3 (Hall1-6) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กิจกรรมการอบรมเรื่องสุขอนามัยที่ดีในโครงการ "ขยะรีไซเคิล"ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2565
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2565
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ 26-28 มกราคม 2565
การตรวจหาสารสเพติดในนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก บริจาคสิ่งของเพื่อเด็กบากไร้และด้อยโอกาส
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนเรียนต่อชั้นม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียน 2/2564
ลิงค์เข้าโปรแกรมตัดคะแนนนักเรียน
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 /2564
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร ฯ เลือนกำหนดการ การมอบตัว ปรับพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง และเปิดเรียน
ทางโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนนคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
- เลื่อนวันมอบตัวจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เรียนปรับพื้นฐานจากวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564
- วันประชุมผู้ปกครอง Classroom meeting จากวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564
- วันเปิดเรียนจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สอบถามเพิ่มได้ที่ ครูโชติกา เครือเนียม โทร 080-0022375 , 098-9509405

ประกาศ เลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤาภาคม เป็น 1 มิถุนายน 2564
ขยายการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 จากวันนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูอัตราจ้างเอกเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง เอกเกษตร
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากร จัด วันชาติ วันพ่อห่งชาติ
รับสมัครครูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการพระราชดำริ วิชาเอกเกษตร
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19)
วันที่ 23 กันยายน 2563 ผอ.อภิรัฐร์ รอดเกิด นำตัวแทนครู และสภานักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..
ในวันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2563
อ.วัฒนานคร สาธารณสุขจังหวัด ทหารบกสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสา
14 ก.ย.2563 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ และ ผศ.ชัยชนะ มาให้บริการความรู้ด้านการวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ..
วีนที่ 14 ก.ย.2563 ผอ.อภิรัฐร์ รอดเกิด เข้าร่วมกกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางก