โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
204 หมู่ 8  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037243014
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นันทิยา หารศรีนาถ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฎฐวุธ นุราช

นางสาวดาวนภา นาคพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1