โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
204 หมู่ 8  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037243014
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนเกียรติ กันเข็ม

นายมณฑล ส่งศรี

นางสาวสุพีลาภ ลำภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2